Chris Irwin Internal Compass

Op 20 en 21 april: Internal Compass door Chris Irwin op Stal Mansour.

 

Voor inschrijven, klik hier:   Kosten zijn € 350,00 per persoon voor 2 dagen.

De lat hoger leggen voor Equine Assisted Coaching (Coaching met behulp van paarden). 

Verander. We kunnen de kwetsbaarheid van onzekerheid voelen. Er is geen uitgestippeld pad. We moeten leren hoe we de verbinding maken met onze intuïtie, ons innerlijke kompas, om het onbekende te kunnen sturen.

Als de weg voorwaarts niet duidelijk is, moeten we ons verbinden met ons onderbewuste gevoel en onze primaire reactie of wijsheid, zodat we onze kwetsbaarheid kunnen omarmen met vertrouwen en enthousiasme.Sigmund Freud zei dat het menselijke ego verbonden is met de onderbewuste geest, zoals een ruiter verbonden is met zijn paard. Dit is de koers van ons leven.

Betreed het veld van de opkomende Equine assisted programma’s. Interactieve oefeningen waarbij paarden gebruikt worden voor persoonlijke ontwikkeling, praktische coaching en veel verschillende methodes van therapie. Maar natuurlijk zijn niet alle Equine Assisted programma’s hetzelfde.

Het merendeel van de deelnemers die zich aangetrokken voelen tot een ervaring op het gebied van een Equine Assisted programma, zijn niet erg vertrouwd met de taal die paarden gebruiken. Dit is een extra reden van zorg naast het feit dat zo veel mensen die Equine Assisted programma’s geven, niet echt in staat zijn zich op een correcte manier te verbinden met paarden, de paardentaal niet echt begrijpen. Het gevolg is, omdat deze mensen niet weten hoe ze zich moeten verbinden met paarden, de paarden vaak in verwarring raken, dichtslaan, zich slecht voelen of boos worden.

Irwin Insights legt de lat hoger voor Equine Assisted programma’s door paarden te erkennen en herkennen als gevoelige wezens. Respect, focus, vertrouwen en bereidwilligheid van paarden worden verdiend door de integriteit van onze eigen acties. Wij richten ons op en bewegen mee met het natuurlijke karakter van het paard door te balanceren tussen zelfbewustheid en de focus op de relatie met het paard. Geduld gecombineerd met daadkracht, gevoel in combinatie met assertiviteit en grenzen stellend in combinatie met ontvankelijkheid. Dit alles gebaseerd op een basis van consistente, duidelijke communicatie. De bereidheid om datgene, wat je aan paarden geeft dat ze nodig hebben, te zien als een fundamentele verandering in menselijk gedrag, is in praktijk te brengen met oprecht respect en empathy.